Επικοινωνία

Posted on

E-Mail: aidounis@puas.gr

Τηλέφωνο Γραφείου: (210) 538-1188

Ώρες υποδοχής σπουδαστών: Τρίτη: 10:00πμ-13:00μμ

Ημέρες, ώρες & αίθουσες διδασκαλίας: 
  • Τετάρτη: 11:00-14:00, (ΖΑ107), Υπολογιστική Νοημοσύνη.

Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλλη & Θηβών 250